Состав кафедры

Сукач Сергій Володимирович

в.о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, доцент

Освіта: 

−  1991 - Київське вище військове училище зв'язку, інженер електрозв'язку

− 2016 - Кременчуцький національний університет імені Михайла  Остроградського,  інженер комп'ютерних систем

−  2015 - доцент за кафедрою систем автоматичного управління та електропривода.

−  2017 - д.т.н. за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці, тема дисертаційної роботи «Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища».

Наукові інтереси:

Методи і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях

Публікації:

Автор 80 наукових праць та публікацій,  1 монографії

 

Колосюк Володимир Петрович

професор кафедри, д.т.н., професор

Освіта:

− 1955 - Криворізький гірнорудний інститут, гірничний інженер-електрик

− 1982 - д.т.н. за двома спеціальностями "Електрообладнання (у гірничій промисловості)" і "Техніка безпеки та протипожежна техніка", тема дисертаційної роботи "Научные основы, методы и средства защитного отключения рудничных электроустановок"

− 1991 - професор за спеціальністю "Охорона праці і пожежна безпека"

− Академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності

− Державні та галузеві нагороди: орден "Трудового Красного Знамени", медалі - Знаки "Шахтерская Слава" 1-ой, 2-ой, 3-ой ступені, "Шахтерская Доблесть" 3-й ступені, медаль им. М.В. Ломоносова, орден В.І. Вернадського "За заслуги в Науке"

Наукові інтереси:

Техніка безпеки та протипожежна техніка гірничого електрообладнання

Публікації

Автор більш 350 наукових праць та публікацій, 18 монографій, 11 підручників і навчальних посібників, 7 справочно-нормативних видань

 

Губачов Олександр Ілліч

доцент кафедри, к. пед. н., доцент

Освіта:

−  1984 - Башкирський державний педагогічний інститут, викладач біології та хімії

− 2009 - к.пед.н. за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, тема дисертаційної роботи «Дидактичні умови ідивідуалізації допровільної підготовки учнів основної школи»

−  2011 - доцент за кафедрою БЖД

Наукові інтереси:

Професійна підготока студентів за фахом "Цивільна безпека"

Публікації

Автор 15 наукових праць та публікацій

 

Зачепа Наталія Василівна

ст. викладач, к.т.н.

Освіта:

− 2007 - Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, інженер електромеханик

− 2018 - к.т.н. за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці,  тема дисертаційної роботи «Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин»

Наукові інтереси:

Забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин

Публікації

Автор 13 наукових праць та публікацій

 

Рєзнік Дмитро Володимирович

ст. викладач

Освіта:

− 2004 - Кременчуцький державний політихнічний університет, інженер електромеханик

− 2018 - ....

Наукові інтереси:

Забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин

Публікації

Автор 37 наукових праць та публікацій 

 

 

Бредун Юлія Миколаевна

навчальний майстер

Освіта:

− 2003 - Харківський державний економічний університет, спеціальність бух. облік та аудит