Буклет кафедри

Питання охорони праці, історично супроводжують розвиток університету із дня його заснування. Кафедра «Охорона праці, цивільна та промислова безпека», як відокремлений підрозділ університету, була заснована в 2003 році, за свою більш ніж 10-літню історію розвитку накопичила великий досвід викладання дисциплін, які всебічно розглядають всі аспекти безпеки: в промисловості: "Охорона праці" і "Охорона праці в галузі", в надзвичайних ситуаціях -"Цивільна оборона"; в навколишньому середовищі – дисципліну "Безпеку життєдіяльності", яка закладає фундаментальні основи  вище згаданих дисциплін. Зараз кафедра є однією із провідних в Україні в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. На кафедрі працюють п'ять викладачів, у тому числі професор (академік ), доктори технічних наук, 2 доценти, кандидати наук.

Кафедра на бюджетній та контрактній основі здійнює підготовку фахівців за спеціальністю 263 − «Цивільна безпека» за освітньою програмою «Охорона праці».

Абітурієнти, які стануть студентами в цьому році, зможуть досягти  освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавра, кваліфікація – бакалавр-інспектор. У майбутньому, після ліцензування спеціальності на рівні магістра, ще через 2 роки навчання, кваліфікацію – магістр.

Підготовка фахівців за освітньою програмою "Охорона праці" виконується на базі сучасних навчальних технологій із застосуванням математичного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного, психофізіологічного та інших апаратів аналізу та досліджень. Місцями практики студентів є підприємства міста Кременчука, Полтавської та Кіровоградської областей, відділи фонду страхування від нещасних випадків, науково-технічні центри охорони праці, відділи державної інспекції управління Держпраці та соціального захисту та інші.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Болгарії (Бургас), Латвії (Ріга), Молдова (Кишинеу), Росії (Калінінград, Новочеркаськ), Словаччини (Кошице), Угорщина (Мішкольць) та інших країн, що до навчання студентів по обміну та надання місць практики.   

Для проведення навчальних занять за освітньою програмою «Охорона праці» використовуватиметься: 5 лекційних аудиторій, 13 сучасних лабораторій, 8 спеціалізованих кабінетів, 4 комп’ютерних класів з локальною мережею та забезпечених виходом в Internet. 

Випускники кафедри  зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, теріторіальних науково-практичних центрах, у науко-водослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші. Кожний майбутній випусник кафедри одержить як мінімум кілька пропозицій про працевлаштування.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з наступних дисциплін:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Фізика або біологія.

 

Випускники підготовчих курсів КрНУ імені Михайла Остроградського отримають додатково до 10  конкурсних балів.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись

за адресою: 39600 Кременчук, вул. Першотравнева 20, корпус 7, 5 поверх, ауд.7502, кафедра "Охорона праці, цивільна та промислова безпека", завідувач кафедри Сукач Сергій Володимирович;

- по телефону: (0536) 74-32-49

- по e-mail - bgd@kdu.edu.ua

- на сайті кафедри: http://bgd.kdu.edu.ua/uk

Повну консультацію стосовно умов підготовки та прийому документів для вступу Ви отримаєте у приймальній комісії університету  за адресою: Першотравнева, 20, кім. 2101, тел. (05366) 3-20-02.

Web-сайт університету - www.kdu.edu.ua

Сторінка у facebook – www. facebook.com/pk.krnu