БЖД та ЦЗ

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.т.н., доц. Резнік Д.В. (для спеціальності 061 - «ЖУРНАЛІСТИКА»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 061 - «ЖУРНАЛІСТИКА»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати - Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати - Програма

Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для гуманітариних спеціальностей к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Конспект

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для гуманітариних спеціальностей  Скачати ПЗ

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для технічних спеціальностей  Скачати ПЗ