БЖД та ЦЗ, УОП

Безпека життєдіяльності, цивільний захист

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.т.н., доц. Резнік Д.В. (для спеціальності 061 - «ЖУРНАЛІСТИКА»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 061 - «ЖУРНАЛІСТИКА»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати - Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 028 - «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Скачати - Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 242 - «ТУРИЗМ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 101 - «ЕКОЛОГІЯ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 101 - «ЕКОЛОГІЯ»Скачати - Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 101 - «ЕКОЛОГІЯ»Скачати - Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 035 - «ФІЛОЛОГІЯ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 035 - «ФІЛОЛОГІЯ»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 035 - «ФІЛОЛОГІЯ»Скачати Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 123 - «КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 123 - «КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 123 - «КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»Скачати Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 193 - «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 193 - «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 193 - «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»Скачати Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 151 - «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 151 - «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 151 - «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Скачати Програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 014.11 - «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»Скачати Силабус

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 014.11 - «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»Скачати Робоча програма

Безпека життєдіяльності, цивільний захист к.пед.н., доц. Губачов (для спеціальності 014.11 - «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»Скачати Програма


Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для гуманітариних спеціальностей к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Конспект

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для спеціальностей: 061, 014.01, 022, 028, 029, 035.041, 053, 081, 242  Скачати - ПЗ

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для спеціальностей: 051, 071, 072, 073, 075, 014.11, 227  Скачати ПЗ

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для спеціальностей: 141, 151, 131, 133, 274, 275.03, 122, 123, 171, 101, 162, 193  Скачати - ПЗ

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист" для спеціальностей: 014.09, 113, 026, 151, 163, 172  Скачати ПЗ  


Управління охороною праці

Управління охороною праці д.т.н., проф. Сукач С.В., к.т.н., доц. Рєзнік Д.В. (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Силабус

Управління охороною праці д.т.н., проф. Сукач С.В., к.т.н., доц. Рєзнік Д.В. (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Робоча програма

Управління охороною праці д.т.н., проф. Сукач С.В., к.т.н., доц. Рєзнік Д.В. (для спеціальності 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»Скачати Програма

Методичні вказівки що до виконання практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Управління охороною праці" для спеціальності 073  Скачати ПЗ


 
Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих данних
 
Методичні вказівки що до виконання самостійної і контрольної робіт з дисципліни "Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих данних" Скачати ПЗ