Конференції

НАУКОВІ ЗАХОДИ КрНУ

MEES 2019

ХХVІІ міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології: наука, технологія, освіта, здоровя, MicroCAD-2020)

 

Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Застосування промислових і конверсінних вибухових речовин при руйнуванні гірських порід вибухом і екологічна безпека». - м. Трускавець (Львівська обл.) Лютий 2009, 2011 рр..
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології ведення буропідривних робіт, їх економічна ефективність і техногенна безпека». - Крим, сел. Курортне, червень 2009, 2010, 2011, 2012 рр.. 
 3. УІ міжнародну науково-практична конференція «Застосування промислових и конверсійніх вибухово Речовини при руйнуванні гірськіх порід вибухо и екологічна безпека». - м. Моршин (Львівська обл.), лютий 2010, 2012 рр.
 4. ХІ міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні технології ведення буровибухових робіт їх економічна ефективність і техногенна безпека". - смт. Курортне (АР Крим), 3-8 вересня 2012 р.
 5. Міжнародна науково-технічна конференція "Розробка, використання і екологічна безпека сучасних гранульованих і емульсійних вибухових речовин". - смт. Свалява (Закарпатська обл.), 4-9  лютого 2013 р.
 6. Міжнародна науково-технічна конференція "Розробка, використання і екологічна безпека сучасних гранульованих і емульсійних вибухових речовин". - м. Кременчук (Полтавська обл.) - м.Кошице (Словаччина), 2-9 лютого 2014 р.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ 2010–2014 рр.

 1. Ефремов Э.И., Чебенко В.Н., Комир В.В., Ромашко А.М. Влияние типа ВВ и условий взрывания на переизмельчение нерудных полезных ископаемых // Материалы Международной конференции «Форум гоняков-2010». – Днепропетровск, 2010. – С. 60-63.
 2. Ефремов Э.И., Никифорова В.А., Чебенко В.Н. Взрывное разрушения горнах пород с дефектами // Материалы ХХ Международной научной школы им. академ. С.А. Христиановича „Деформирование и разрушения материалов с дефектами и динамические являения в горнах породах и выработках”, 20-26 сентября 2010 г., Алушта (Крым). – С. 119-121.
 3. Козловська Т.Ф., Чебенко В.Н. Управління кількістю токсичних газів під час руйнування гірських порід вибуховим імпульсом на кар’єрах // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ”Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів” 28-29 травня 2010 р. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського Кременчук, 2010. – С. 213-214.
 4. Козловская Т.Ф., Комир В.М., Чебенко В.Н. Кристалло-химическая структура азотсодержащих взрывчатых веществ неорганической и органической природы как фактор эффективности дробления горных пород // ІХ Международная научно-техническая конференция «Современные технологии ведения буровзрывных работ, их экономическая эффективность и техногенная безопасность», Крым, пос. Курортное, 21-25 июня 2010. – С. 33-35.
 5. Никифоров, В.В., Козловська Т.Ф. К вопросу о классификации гидроконсорций // ХІІI Міжнародна науково-практична конференція ”Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”, 28-29 вересня 2011 р., м. Кременчук. – С. 105–106.
 6. Козловська Т.Ф. Екологічний геохімічний ризик при застосуванні вибухових речовин під час відкритої розробки корисних копалин // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ”Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”, 28-29 травня 2010 р., м. Кременчук. - С. 117-118.
 7. Чебенко Ю.Н. Оценка взаимосвязи напряженно-деформированного состояния в ближній зоне горной породы при детонации ВВ различной структуры и плотности // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського, еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів» (Секція «Прикладні аспекти ідей В.І. Вернадського в сучасному суспільстві»), 28–29 травня 2010 р., м. Кременчук. – Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, 2010. – С. 215–216.