Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека Життєдіяльності”

Укладач:            к. пед. наук, доцент О. І. Губачов

Рецензент          д.т.н., проф В. М. Чебенко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кафедра «Безпеки життєдіяльності»

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового вибору.

Мета навчальної дисципліни полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій та природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини», 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Ключові слова: пояняття безпеки життєдіяльності, техногенні аварії, природні небезпеки, надсвичайні ситуації, колективна безпека

Download