Лекції БЖД та ОПГ

ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

Дисципліна "Безпека життєдіяльності"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека Життєдіяльності"

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямками:

  • 6.010203 «Здоров’я людини» 
  • 6.070101 «Транспортні технології» 
  • 6.070106 «Автомобільний транспорт»”  
2013

к. пед. наук, доцент О. І. Губачов

Download

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека Життєдіяльності"

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямками:

  • 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
  • 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
  • 6.040302 «Інформатика»  
2012 к. пед. наук, доцент О. І. Губачов Download

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека Життєдіяльності"

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямками:

  • 6.050502 «Інженерна механіка»
  • 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»
  • 6.050503 «Машинобудування»
2012 к. пед. наук, доцент О. І. Губачов Download

Дисципліна "Охорона праці в галузі"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ 2011   Download

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

2011   Download
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 2011   Download
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ 2011   Download
РИЗИК ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 2011   Download
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 2011   Download
СТРАХОВИЙ РИЗИК 2011   Download
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙ-НИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ НПАОП 0.00-6.02-04 (ВИТЯГ) 2011   Download
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЙОГО УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ 2011   Download