Методичне забезпечення

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА"

РОБОЧІ, НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ

1 курс 

Вступ до спеціальності, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус 2019

Метрологія стандартизація та акредитація в охорони праці, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програма

Безпека життєдіяльності, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус 2019

Вища математика, к.фіз-мат.наук, доц. Глухов Ю.П. Скачати Робоча програма

Іноземна мова, ст. викл. Поддубей О.В.  Скачати Робоча програма

Технічна механіка, к.т.н., доц. Долударєв В.М.  Скачати Робоча програма

Екологія, к.т.н., ст. викл Ригас Т.Є. Скачати Робоча програма

Українознавство, доц. Маслак В.І.  Скачати Робоча програма

Інформатика та програмування, ст. викл. Горлова Т.В.  Скачати Робоча програма

Хімія, к.х.н., доц. Новохатько О.В. Скачати Робоча програма

Фізика, к.т.н., доц. Єлізаров М.О. Скачати Робоча програма

2 курс 

Пожежна безпека виробництв, д.т.н., проф. Колосюк В.П. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус, МВ для практичних робітМВ для лабораторних робітКонспект лекційМВ для курсовоїПриклад курсової.

Промислова екологія, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Теорія горіння та вибуху, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Філософія, к.політ.н., доц. Лебединська Г.О. Скачати Робоча програма

Українська мова, к. філ. наук, доц. Бутко Л.В. Скачати Робоча програма

Матеріалознавство та технології матеріалів, к.т.н., доц. Шаповал О.О. Скачати Робоча програма

Інженерна та компьютерна графіка, ст. викл. Малякова І.А. Скачати - Робоча програма

Електротехніка, к.т.н., ст. викл. Малякова М.С. Скачати - Робоча програма

Виробнича практика, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаСилабус

Правові основи охорони праці, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Теоретичні аспекти мікрокліматичних умов виробничих приміщень, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програма

Теорія ризиків і управління, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Моніторинг і керування техногенними і виробничими чинниками, д.т.н., проф. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програма

3 курс 

Безпека експлуатації будівель та споруд, к.т.н., доц. Козарь В.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Менеджмент і маркетинг в охороні праці, к.е.н.доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Латишев К.О. Скачати Робоча програма

Виробнича санітарія, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програма, Навчальна програмаСилабус

Системи контролю небезпечних та шкідливих  виробничих факторів, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаНавчальна програмаСилабус

Економіка та організація виробництва, доц. каф. економики Воробйова Л.Д. Скачати Робоча програма

Правознавство, викл. Прилипко В.М. Скачати Робоча програма

Основи охорони праці, д.т.н., проф. Колосюк В.П. Скачати Робоча програма

Промислова токсикологія, к.пед.н.,доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаСилабус

4 курс 

Електробезпека, к.т.н., ст. викл. Резнік Д.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 

Захист у надзвичайних ситуаціях, к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаСилабус

Міжнародне законодавство з охорони праці в ЄС та в Україні к.т.н., ст. викл. Резнік Д.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Психологія праці та її безпека,  к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, д.т.н., проф. Колосюк В.П., к.пед.н., доц. Губачов О.І. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Соціально-економічні основи охорони праці, к.т.н., ст. викл. Резнік Д.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Експертиза з охорони праці, ст. викл. Цибульник Н.Н. Скачати Робоча програма
 
Організіція наглядової діяльності в галузі охорони праці, ст. викл. Цибульник Н.Н. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Безпечна експлуатація інженерних систем і споруді, к.т.н., ст. викл. Резнік Д.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Виробнича практика, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Управління охороною праці, д.т.н..,доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програма
 
Державне страхування від нещасних випадків на виробництві, к.т.н., ст. викл. Резнік Д.В. Скачати Робоча програмаСилабус
 
Автоматизація технологічних процесів, д.т.н., доц. Сукач С.В. Скачати Робоча програмаСилабус

Заочна форма навчання

Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація д.т.н., проф. Колосюк В.П.  Скачати МВ для практичних робітКонспект лекційТести з дисципліни ПНВТІ.