Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:

Дисципліна "Безпека життєдіяльності"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальнох дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:

 • 6.010203 «Здоров’я людини»
 • 6.070101 «Транспортні технології»
 • 6.070106 «Автомобільний транспорт»
2013

к. пед. наук, доцент О. І. Губачов

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальнох дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:

 •  6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • 6.030401 «Правознавство»
 • 6.030102 «Психологія»
2013 к. пед. наук, доцент О. І. Губачов Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальнох дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:

 • 6.050701 - ”Електротехніка та електротехнології” 
 • 6.050702 –„Електромеханіка”
 • 6.050201. –„Системна інженерія”
2012 асистент М.М. Яцина, ст. викладач Малишко В.І. Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальнох дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:

 • 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
 • 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
 • 6.040302 «Інформатика»
2012 к. пед. наук, доцент О.І. Губачов Download

Дисципліна "Цивільний захист"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Цивільний захист" для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей

2012

к. пед. наук, доцент О. І. Губачов

Download

Дисципліна "Охорона праці в галузі"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей 2016 асистент  М.М. Яцина,    к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей

2013

 

асистент  М.М. Яцина,    к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська

Download
Титульний лист ККР з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" 2013 асистент  М.М. Яцина Download
Методичні вказівки щодо практичних занять з  навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" на тему: "Аналіз, прогнозування та оцінка ризику травматизму, професійної захворюваності на виробництві та вплив планованої діяльності"
для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей
2015 к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська,
к.т.н. доц. О.І. Губачов,
асистент М.М. Яцина.
Download
       

Дисципліна "Теорія горіння та вибуху"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни "Теорія горіння та вибуху" для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей

2015

к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська, асистент М.М. Яцина.

Download

Дисципліна "Основи охорони праці"

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІ ФАЙЛ
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання усіх нетехнічних спеціальностей 2016

д.т .н, проф. В. П. Колосюк, к.т.н, доц. С. В. Сукач, к.т.н., доц. Ю. М. Чебенко

Download
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (Частина 1 «ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. ВИБІР І РОЗРАХУНОК ШТУЧНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ. РОЗРАХУНОК ЗАНУЛЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК») 2015

к.т.н., доц. С. В. Сукач,к.х.н., доц. Т. Ф. Козловська,ас. Н. Н. Цибульник

Download

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання

2016

к.т.н., доц. С. В. Сукач, к.х.н., доц. Т. Ф. Козловська

Download

Методичні вказівки щодо практичних занять з  навчальної дисципліни "Основи охорони праці" на тему:"Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці" для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей

2015

к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська, асистент М.М. Яцина.

Download
Методичні вказівки щодо практичних занять з  навчальної дисципліни "Основи охорони праці" для студентів денної та заочної форм навчання з усіх спеціальностей 2015 к.т.н. доц. Т.Ф. Козловська, асистент М.М. Яцина. Download