Напрям підготовки 26 «Цивільна безпека» (бакалавр)

263 – «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ – БАКАЛАВР

 

Питання охорони праці, історично супроводжують розвиток університету із дня його заснування. Кафедра «Охорона праці, цивільна та промислова безпеки», як відокремлений підрозділ університету, була заснована в 2003 році, за свою більш ніж 10-літню історію розвитку накопичила великий досвід викладання дисциплін, які всебічно розглядають всі аспекти безпеки: в промисловості: "Охорона праці" і "Охорона праці в галузі", в надзвичайних ситуаціях -"Цивільна оборона"; в навколишньому середовищі – дисципліну "Безпеку життєдіяльності", яка закладає фундаментальні основи  вище згаданих дисциплін. Зараз кафедра є однією із провідних в Україні в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. На кафедрі працюють п’ять викладачів, у тому числі професор,  2 доктори технічних наук, 2 доценти, кандидати наук.

 Очолює кафедру професор, д.т.н Сукач Сергій Володимирович.

Кафедра на бюджетній та контрактній основі здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека".

Абітурієнти, які стануть студентами в цьому році, зможуть досягти  освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавра, кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки. У майбутньому, після ліцензування спеціальності на рівні магістра, ще через 2 роки навчання, кваліфікацію – магістр.

Підготовка фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека" виконується на базі сучасних навчальних технологій із застосуванням математичного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного, психофізіологічного та інших апаратів аналізу та досліджень. Місцями практики студентів є підприємства міста Кременчука, Полтавської та Кіровоградської областей, відділи фонду страхування від нещасних випадків, науково-технічні центри охорони праці, відділи державної інспекції Держпраці та інші.

КрНУ має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Болгарії (Бургас), Латвії (Ріга), Молдова (Кишинеу), Росії (Калінінград, Новочеркаськ), Словаччини (Кошице), Угорщина (Мішкольць) та інших країн, що до навчання студентів по обміну та надання місць практики.   

З метою високоякісної підготовки фахівців студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах.  Спільно із викладачами готують статті до друку у провідних журналах України та за кордоном.

При кафедрі працює наукове товариство молодих вчених, що сприяє участі студентів у різних освітянських та наукових заходах, які мають місце в Україні та за кордоном.   

Для проведення навчальних занять за напрямом 263 «Цивільна безпека» використовуватиметься: 5 лекційних аудиторій, 13 сучасних лабораторій, 8 спеціалізованих кабінетів, 4 комп’ютерних класів з локальною мережею та забезпечених виходом в Internet. 

Програма навчання відповідає сучасним  міжнародним стандартам вищої освіти та  и передбачає, поряд  з  глибокою фундаментальною и загальнотехнічною підготовкою:

- посилену комп'ютерну підготовку (комп’ютерна техніка, комп’ютерна графіка);

- вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, мов програмування та Internet-технологий;

-  посилену економічну підготовку (економіка підприємства, організація виробництва, менеджмент охорони праці, маркетинг  інновацій в охорону праці, управління якістю, соціально-економічні основи охорони праці тощо);

- розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, ергономічні та естичні основи охорони праці на підприємств, логіка тощо);

- поглиблену професійно-орієнтовану підготовку (атестація робочих місць за умовами праці, медицина надзвичайних ситуацій та катастроф, організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, теорія ризиків, управління охороною праці тощо).

Студенти, що навчатимуться на кафедрі Охорони праці, цивільної та промислової безпеки, матимуть у розпорядженні:

- обчислювальний центр з індивідуальними робочими місцями, оснащеними персональними компьютерами, принтерами, сканерами й іншою технікою;

- навчальну лабораторію з промисловим обладнанням і високоточною вимірювальною технікою.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського має власну спортивно-оздоровчу базу: чотири спортивні зали, водноспортивний комплекс, спортивний комплекс «Політехнік» з критим манежем і з футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами на 11350 міць, веслувальну та спортивно-оздоровчу базу на березі р. Дніпро.  До послуг студентів є чотири сучасних гуртожитки, дві їдальні, чотири буфети.  

Після четвертого курсу студенти мають можливість одержати другу вищу юридичну, економічну, комп'ютерну освіту.

Випускники кафедри  зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах цивільного захисту, державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах.

Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, а також потребою роботодавців (організацій та підприємств усіх форм власності) фахівці з охорони праці завжди будуть затребувані. Навіть у складних сьогоднішніх економічних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та і комерційних структур. Тому кожний майбутній випускник кафедри одержить як мінімум кілька пропозицій про працевлаштування.

В конкурсну суму балів входять оцінки по наступним дисциплінам:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Фізика.

Випускники підготовчих курсів КрНУ імені Михайла Остроградського отримають додатково 5 конкурсних балів.

Зарахування проводиться тільки за результатами зовнішнього незалежного тестування та за наявністю оригіналів документів.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись

за адресою: 39600 Кременчук, вул. Першотравнева 20, корпус 7, 5 поверх, ауд.7502, кафедра "Цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою",  завідувач кафедри д.т.н., проф. Сукач Сергій Володимирович;

- по телефону: (0536) 74-32-49

по e-mail - bgd@kdu.edu.ua

на сайті кафедри: http://www.kdu.edu.ua/new/page_str.php?id_kaf=19