НДР

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ,

що виконується на кафедрі безпеки життєдіяльності

у межах робочого часу викладача

 

 

 

 

Керівник НДР

д-р техн. наук, професор                                                     В. М. Чебенко

 

 

 

 

 

Рукопис завершено _____________2016 р.

Результати цієї роботи розглянуто науково-технічною радою КрНУ

Протокол № _____ від _____________ 2016 р.

 

Download