ОПП та НП

 

ЗВІТ З САМООЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ДО ЗВІТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ за освітньо-професійною програмою "Цивільна безпека" спеціальності 263 "Цивільна безпека

Проект Стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальність 263 – Цивільна безпека_2016 рок - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної та заочної форм навчання 2016 р. - Скачати

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2017 р. - Скачати

РЕЦЕНЗІЇ роботодавцев, стейкхолдерів на ОПП вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - ДСНСФеролитДержпраці

Витяги засідань кафедри з роботи комісії з перегляду то оновленню ОП  263 - "Цивільна безпека"  - Витяги Засідань кафедри

Якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 263 Цивільна безпека у галузі 26 Цивільна безпека у сфері вищої освіти кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки

Стандарт вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальність 263 – Цивільна безпека_2018 рік - Скачати

Концепція освітньої діяльності з підготовки бакалаврів зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2019 р. - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної форми навчання  - 2019 р. - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання  - 2019 р. - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної  форми навчання  - 2020 р. - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання  - 2020 р. - Скачати

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2019 р. - Скачати

Освітньо-професійна програма вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 263 - "Цивільна безпека" - 2020 р. - Скачати

Пропозиції до освітньо-професійної програми "Цивільна безпека" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 "Цивільна безпека" надсилати на адресу bgd@kdu.edu.ua

Перелік документів з посиланнями, які відповідають Критеріям оцінювання якості освітньої програми, що є додатком до Положення про акредитацію освітніх програм