Підручники/Посібники/Монографії

 

Сукач С.В., Колосюк А.В., Колосюк В.П., Глива В.А. Основи охорони праці: навчальний посібник. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2020. 256 с.

 
 

 

 

Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. : іл. 104. табл. 21. дод. 2. бібліогр. 107, http://www.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28

 

Теория и практика импульсного питания электроустановок : коллективная монография / В. П. Колосюк, А. В. Колосюк, О. Н. Синчук, И. О. Синчук. – Кременчуг : КрНУ им. Михаила Остроградского, 2018. – 330 с., http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=12474

 

Вибухобезпека систем електропостачання гірничих машин на шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу [Текст] : монографія / Колосюк А. В., Колосюк В. П. ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2017. - 178 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 134-138. - 300 прим. - ISBN 978-617-7304-03-5

 

Электробезопасность в горной промышленности [Текст] : [монография] / В. П. Колосюк, Ю. В. Товстик. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2014. - 475 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 455-475. - 300 прим. - ISBN 978-617-579-817-1