Підвищення кваліфікації

Згідно з діючими положеннями про підвищення кваліфікації викладачів циклу навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист” всі викладачі кафедри один раз на п’ять років проходять навчання на відповідних профільних курсах підвищення кваліфікації з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Курси підвищення кваліфікації “Безпека життєдіяльності”

Програму та навчальний план курсів схвалено науково-методичною комісією з безпеки життєдіяльності відділення вищої освіти науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладачі курсів: працівники МОНУ, науково-методичного центру вищої освіти МОНУ, провідні викладачі Національного авіаційного університету, члени науково-методичної комісії з безпеки життєдіяльності науково-методичної Ради МОНУ.

Основна тематика курсів:

 • тенденції розвитку безпеки життєдіяльності, як дисципліни та наукового напрямку;
 • методика створення галузевих стандартів безпеки життєдіяльності;
 • методика розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни;
 • наукові основи безпеки життєдіяльності;
 • особливості викладання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Курси підвищення кваліфікації “Охорона праці в галузі”, “Основи охорони праці”

Програму та навчальний курс схвалено науково-методичною комісією відділення вищої освіти науково-методичної ради МОНУ.

Викладачі курсів: працівники МОНУ, Держнаглядохоронпраці, Національного НДУ охорони праці НТЦ ТОВ “Інсталсервіс”.

Основна тематика курсів: 

 • організація та управління охороною праці на виробництві;
 • промислова безпека;
 • травматизм на виробництві;
 • соціальний захист потерпілих на виробництві.

Курси підвищення кваліфікації з “Цивільного захисту”

Курси підвищення кваліфікації проводяться за програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладачі курсів:співробітники МОНУ, МНС України, Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення, професорсько-викладацький склад Національного транспортного університету, члени науково-методичної комісії з цивільного захисту МОНУ.

Основна тематика курсів: 

 • особливості викладання дисципліни, в т.ч. вимоги міжнародних і державних законодавчих актів із питань цивільного захисту населення;
 • методика складання тестів, діагностика знань студентів;
 • особливості навчально-методичного та наочного забезпечення дисципліни;
 • модульно-рейтинговий метод контролю знань;
 • актуальні питання освіти з напрямку “Цивільний захист”, вимоги стандартів.