Працевлаштування

Випускники кафедри  зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, теріторіальних науково-практичних центрах, у науко-водослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах.

Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші.

Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, а також потребою роботодавців (організацій та підприємств усіх форм власності) фахівці з охорони праці завжди будуть затребувані. Навіть у складних сьогоднішніх економічних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та і комерційних структур. Тому кожний майбутній випуск-ник кафедри одержить як мінімум кілька пропозицій про працевлаштування.

ДК 003:2010 Національний класифікатор професій України:
КП 2149.2 - Фахівець з питань цивільного захисту
КП 2149.2 - Інженер з охорони праці
КП 2412.2 - Страховий експерт з охорони праці
КП 3152 - Інспектор з охорони праці