Практичні заняття з дисциплін «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» та «Промислова екологія» фахівцями фірми ТОВ «Профеколог» (м. Полтава)

06 березня 2019 року на кафедрі «Охорона праці, цивільна та промислова безпека» фахівцями фірми ТОВ «Профеколог» (м. Полтава)  було проведено практичні заняття з дисциплін «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці» та «Промислова екологія» для студентів, які навчаються за фахом «Цивільна безпека».

Протягом трьох навчальних годин студенти мали змогу вивчити дію наступних приладів: барометра-анероїду; термоанемометру; електроаспіратору М-822; газоаналізатору ОКСІ-5М-5НД; люксметру, шумоміру та інших.

Були проведені виміри шуму, суспендованих частин недиференційованих за складом, вологості, освітленості. Вивчено та практично засвоєна методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих частин недиференційованих за складом в організованих від стаціонарних джерел гравіметричним методом.

Студенти мали змогу поглибити свої знання з дисциплін та набули компетенції виконання самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу й обґрунтування висновків у процесі заняття.

Кафедра висловлює велику подяку експерту з екології ТОВ «Профеколог» Трокаю А.В. та завідувачу лабораторії Звягольській А.В. за проведення багатопланових практичних занять.

Українська
Теги: 

Додати новий коментар