Публікації

 

НАУКОВІ ПІБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬОГО С КЛАДУ

КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

ЧЕБЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  Download

Докт. техн. наук, член-кореспондент Академії гірничих наук України, завідувач кафедри

 

КОЛОСЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ  Download

Докт. техн. наук, професор, професор кафедри

 

ЧЕБЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  Download

Канд. техн. наук, доцент

 

СУКАЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Download

Канд. техн. наук, доцент

 

Губачов ОЛЕКСАНДР іЛЛІЧ  Download

Канд. пед наук, доцент