Публікації

 

НАУКОВІ ПІБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬОГО С КЛАДУ

КАФЕДРИ  ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

http://www.kdu.edu.ua/PUB/publ.php?id_kaf=19