Публікації

 

НАУКОВІ ПІБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬОГО С КЛАДУ

КАФЕДРИ  ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

 

СУКАЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Download

 

Докт. техн. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

 

КОЛОСЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ  Download

Докт. техн. наук, професор, професор кафедри

 

ЗАЧЕПА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА  Download

Канд. техн. наук, ст. викладач

 

ГУБАЧОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ  Download

Канд. пед наук, доцент