Семінари

Науково-практичний семінар на тему «Ризик-орієнтований підхід в охороні праці» http://bgd.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-praktichniy-seminar-na-temu-rizik-oriientovaniy-pidhid-v-ohoroni-praci

27 червня 2019 року на базі нашого університету було проведено науково-практичний семінар «Проблемні питання безпеки праці» http://bgd.kdu.edu.ua/uk/content/27-chervnya-2019-roku-na-bazi-nashogo-universytetu-bulo-provedeno-naukovo-praktychnyy

ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРІВ

Методичні:

  1. Методичні аспекти удосконалення тем лекційних занять та їх наповнення з використанням інформації про сучасний стан ОП, БЖД та ЦО. Розгляд нових нормативно-правових документів та узгодження їх вимог зі статистичними даними для практичних занять.
  2. Проблеми удосконалення системи кредитно-модульного контролю з можливим тестуванням по окремим навчальним елементам окремих тем. Удосконалення структурування тестів з використанням тематики лабораторних бази навчальних посібників.
  3. Обговорення шляхів удосконалення систем кількісного та якісного оцінювання результатів роботи викладачі за показниками по окремим позиціям виконуваних ними доручень для рейтингової системи оцінювання.

Наукові:

  1. Аналіз результатів проведення міжнародних НТК "Механіка, технологія та техногенна безпека вибухового руйнування порід".
  2. Аналіз результатів проведення міжнародної НТК "Застосування промислових та конверсійних вибухових речовин при руйнування гірських порід та екологічна безпека".
  3. Заслуховування результатів наукової роботи за спрямуванням екологічної безпеки в плані підготовки докторської дисертації.
  4. Заслуховування результатів н/д роботи викладачів над кафедральною тематикою науково-дослідних робіт.
  5. Семінар кафедри "Охорона праці та екологічна безпека в питаннях наукового та технологічного забезпечення вибухового руйнування порід в кар'єрах".