Склад кафедри

  Сукач Сергій Володимирович

 в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

Освіта: 

−  1991 - Київське вище військове училище зв'язку, інженер електрозв'язку

− 2016 - Кременчуцький національний університет імені Михайла  Остроградського,  інженер комп'ютерних систем

−  2015 - доцент кафедри систем автоматичного управління та електропривода.

−  2017 - д.т.н. за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці, тема дисертаційної роботи «Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища».

−  2021 - професор кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки.

Наукові інтереси:

Методи і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях

Публікації:

Автор 90 наукових праць та публікацій,  2 монографії

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202153691

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=P1ewuyIAAAAJ

https://publons.com/dashboard/summary/

 

 Колосюк Володимир Петрович

 професор кафедри, д.т.н., професор

Освіта:

− 1955 - Криворізький гірнорудний інститут, гірничний інженер-електрик

− 1982 - д.т.н. за двома спеціальностями "Електрообладнання (у гірничій промисловості)" і "Техніка безпеки та протипожежна техніка", тема дисертаційної роботи "Научные основы, методы и средства защитного отключения рудничных электроустановок"

− 1991 - професор за спеціальністю "Охорона праці і пожежна безпека"

− Академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності

− Державні та галузеві нагороди: орден "Трудового Красного Знамени", медалі - Знаки "Шахтерская Слава" 1-ой, 2-ой, 3-ой ступені, "Шахтерская Доблесть" 3-й ступені, медаль им. М.В. Ломоносова, орден В.І. Вернадського "За заслуги в Науке"

Наукові інтереси:

Техніка безпеки та протипожежна техніка гірничого електрообладнання

Публікації

Автор більш 350 наукових праць та публікацій, 18 монографій, 11 підручників і навчальних посібників, 7 справочно-нормативних видань

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508346036&eid=2-s2.0-0023018560

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=i5lxm2UAAAAJ

 Губачов Олександр Ілліч

 доцент кафедри, к. пед. н., доцент

Освіта:

−  1984 - Башкирський державний педагогічний інститут, викладач біології та хімії

− 2009 - к.пед.н. за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, тема дисертаційної роботи «Дидактичні умови ідивідуалізації допровільної підготовки учнів основної школи»

−  2011 - доцент кафедри БЖД

Наукові інтереси:

Професійна підготока студентів за фахом "Цивільна безпека"

Публікації

Автор 15 наукових праць та публікацій

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211997999

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IHxC-00AAAAJ

  Рєзнік Дмитро Володимирович

  доцент кафедри, к.т.н., доцент

Освіта:

− 2004 - Кременчуцький державний політихнічний університет, інженер електромеханик

− 2018 - к.т.н. за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці, тема дисертаційної роботи «Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів»

−  2020 - доцент кафедри систем автоматичного управління та електропривода.

Наукові інтереси:

Забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин

Публікації

Автор 37 наукових праць та публікацій 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211998259&zone=

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=JpNXoMcAAAAJ

 Ченчева Ольга Олександрівна

 старший викладач кафедри, к.т.н.

Освіта:

- 2009 магістр з електромеханіки «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

- к.т.н з 2019 року по спеціальності 05.03.01 Процеси фізико-технічної обробки, верстати і інструменти

Кількість публікацій: 28

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203619235

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8826-3248

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olga_Chencheva

 Бредун Юлія Миколаевна

 навчальний майстер

Освіта:

− 2003 - Харківський державний економічний університет, спеціальність бух. облік та аудит

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211999170&zone=

 

 Петренко Іван Сергійович
 фахівець кафедри
 
Освіта:
 
− 2019 - Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, магістр з геодезії та землеустрою 
 
 
 
 
 
 
 

СУМІСТНИКИ 

Цибульник Нінель Нестеровна

старший викладач, начальник відділу Охорона праці КрНУ 

http://www.kdu.edu.ua/new/vop_index.php

Освіта:  − Кременчуцький філіал Харківського ордена Леніна політехнічного інституту ім. В.І.Леніна, 1982, технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.

 Академія праці і соціальних відносин, 1992, інженер з охорони праці

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211998339&eid=2-s2.0-85075629478

 

 Геращенко Сергій Миколайович

  старший викладач, полковник

 Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, Начальник управління

 https://pl.dsns.gov.ua/ua/Struktura.html

Освіта:  − Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чернобиля МВС України, 2000 р., спеціальність - пожежна безпека, кваліфікація - інженер.

 

Козарь Валентин Іванович

 к.т.н, доцент

http://gzk.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri

Освіта:  − Полтавський технічний університет; 1995 р.; спеціальність - помислове та цивільне будівництво; кваліфікація - інженер-будівельник.

Кандидат технічних наук, 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, ДК № 005844 від 09.02.2000 р. 

Тема дисертації: «Монолітні залізобетонні плити по сталевому профільованому настилу»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kJddGpUAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 Головач Леонід Вячеславович

 старший викладач, майор

 Начальник навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області

Освіта:

 - Полтавський військовий інститут зв’язку  (з відзнакою), 2000, спеціальність – інженер телекомунікацій офіцер тактичної ланки управління, кваліфікація – бакалавр телекомунікацій

 - Національний університет цивільного захисту України, 2010, спеціальність – фахівець пожежної безпеки, кваліфікація - інженер пожежної безпеки;

 - Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка   (з відзнакою),2012,    спеціальність – управління навчальним закладом, кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання