Відкриті заняття з Цивільної безпеки в коледжах регіона

23-го жовтня 2019 року в Політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у м. Горішні Плавні викладачі кафедри, 5-го листопаду в Вищому професійному училище № 7 м. Кременчука, доценті Губачов О.І та Рєзнік Д.В., провели відкрите заняття з охорони праці для студентів 4-го курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Невизначено
Теги: 

Виїзне практичне заняття студентів групи ЦБ-18-1 з дисциплін «Правові основи охорони праці» та «Теорія ризику і управління» на НВП«Фероліт», м. Горішні Плавні

З метою формування практичних навичок і компетенції з питань законодавчого та нормативно-правового регулювання охорони праці для вирішення практичних проблем, що підлягають аналізу та розв’язанню у процесі трудової діяльності, 9 жовтня студенти групи ЦБ-18-1 відвідали  НВП«Фероліт», м.

Українська
Теги: 

Практичні заняття групи ЦБ-16-1 з дисциплін «Експертиза з охороні праці»

На нашій кафедрі практикується проведення практичних занять на підприємствах. Ми вважаємо, що найдоцільніше проводити заняття, використовуючи методи навчання, які б дозволяли максимально точно відтворювати умови майбутньої діяльності фахівця . Сутність цього методу полягає у пошуку інформації для прийняття рішення самим студентом і навчання його необхідної інформації, її збору та системному аналізу. Отриманий теоретичний матеріал на лекційних заняттях чи під час самостійної роботи засвоюється у активній формі.

Українська
Теги: 

Відкрите засідання НМК МОН України, підкомісії з цивільної безпеки

2 жовтня 2019 року у НТУ «ХПІ» відбулося відкрите засідання НМК МОН України, підкомісії з цивільної безпеки, спільно із ДП «Головний навчально-мето

Українська
Теги: 

Виїзне практичне заняття студентів 3, 4 курсів денної форми навчання зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» на Науково-виробничому підприємстві «Фероліт», м. Горішні Плавні

http://pl.dsp.gov.ua/archives/11091     З метою формування практичних навичок у галузі цивільної безпеки, 17 вересня 2019 року було проведено виїзне практичне заняття на НВП «Фероліт»  для студентів денної форми навчання зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» з дисципліни «Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій» для групи ЦБ-16-1 та з дисциплін «Атестація робочих місць по умовах праці» та «Управління охороною пра

Українська
Теги: 

27 червня 2019 року на базі нашого університету було проведено науково-практичний семінар «Проблемні питання безпеки праці»

Українська
Теги: 

Дні науки, 2019

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 18 травня під час урочистостей з нагоди Днів науки було представлено основні наукові здобутки та пріоритети кафедри ОПЦПБ, презентовано результати досліджень. Відбулися цікаві обговорення гострих проблем у сфері охорони здоров’я та безпечних умов праці.

Українська
Теги: 

Виїзне практичне заняття студентів 1, 3 курсів зі спеціальності «Цивільна безпека» на ПРАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Для забезпечення високої якості практичної підготовки фахівців, формування професійних компетенцій у галузі охорони праці на підприємстві з підвищеними виробничими небезпеками, 25 квітня 2019 року студенти груп ЦБ-18-1 та ЦБ-16-1 відвідали відділ охорони праці підприємства. Студентам продемонстрували навчальний фільм про роботу підприємства, прочитали лекцію щодо особливостей організації роботи відділу охорони праці.

Українська
Теги: 

У 2019/2020 н.р. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється прийом на прискорене навчання за спеціальністю 263 "Цивільна безпека".

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

У 2019/2020 н.р. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється прийом на прискорене навчання за спеціальністю 263 "Цивільна безпека".

Навчання здійснюється за

·         денною формою навчання;

·         заочною формою навчання.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Українська
Теги: 

На Харківщині відбувся Круглий стіл за участю представників закладів вищої освіти України та навчальних центрів, які здійснюють навчання з питань охорони праці

Українська
Теги: 

Сторінки